مراسم خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از قره باغ در خوجالی برگزار شد - عکس

مراسم خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از قره باغ در خوجالی برگزار شد - عکس
# 15 مه 2024 14:02 (UTC +04:00)

مراسم خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از منطقه قره باغ آذربایجان در خوجالی در حال برگزاری است.

به گزارش آپا، پرسنل عالی رتبه نظامی وزارت دفاع آذربایجان و روسیه در این مراسم شرکت دارند.

***

۱۲:۲۳

امروز مراسمی به مناسبت خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از منطقه قره باغ آذربایجان در خوجالی برگزار می شود.

آپا گزارش می دهد که انتظار می رود پرسنل نظامی عالی رتبه از هر دو طرف در این رویداد شرکت کنند.

#
#

عملیات در حال اجرا