مالیات مضاعف بین آذربایجان و ترکیه حذف می شود

مالیات مضاعف بین آذربایجان و ترکیه حذف می شود
# 18 آوریل 2024 18:54 (UTC +04:00)

مالیات مضاعف بین آذربایجان و ترکیه حذف می شود.

به گزارش آپا، پیش نویس قانونی در این زمینه به مجلس ملی ارائه شده است.

پیش نویس قانون «در مورد تصویب موافقتنامه بین دولت جمهوری آذربایجان و دولت جمهوری ترکیه در مورد حذف مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی» در نشست روابط بین الملل و کمیسیون روابط بین المجالس فردا به مذاکره گذاشته خواهد شد.

#
#

عملیات در حال اجرا