کاروان بعدی به شهر شوشا منتقل شد - عکس

کاروان بعدی به شهر شوشا منتقل شد - عکس
# 14 مه 2024 10:00 (UTC +04:00)

امروز کاروان بعدی به شهر شوشا منتقل شد.

به گزارش آپا، این بار در مجموع ۳۸ خانواده (۱۳۶ نفر) به شوشا منتقل شدند.

بدین ترتیب با احتساب انتقال امروز، در مجموع ۵۸ خانوار (۲۲۴ نفر) در شهر شوشا اسکان دایمی یافتند.

#
#

عملیات در حال اجرا