همکاری نیروی هوایی آذربایجان و ترکیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت

همکاری نیروی هوایی آذربایجان و ترکیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت
# 08 دسامبر 2023 11:13 (UTC +04:00)

بر اساس برنامه همکاری نظامی دوجانبه جمهوری آذربایجان و جمهوری ترکیه برای سال ۲۰۲۳، چهاردهمین مذاکرات ستاد مرکزی بین نمایندگان نیروی هوایی دو کشور برادر برگزار شد.

خبرگزاری آپا به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش داد که در این نشست که در آنکارا برگزار شد، موضوعات همکاری نظامی آذربایجان و ترکیه مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان مذاکرات ستاد مرکزی، اهمیت تبادل تجربیات متقابل به منظور افزایش حرفه ای بیشتر کارکنان نظامی دو کشور و همچنین تبادل نظر در مورد موضوعات مختلف مورد توجه قرار گرفت.

بر اساس برنامه، هیئت آذربایجانی از واحدهای نظامی نیروهای مسلح ترکیه و موسسات آموزشی نظامی بازدید کرد.

#
#

عملیات در حال اجرا