هاکان فیدان در نشست وزرای خارجه ناتو شرکت خواهد کرد

هاکان فیدان در نشست وزرای خارجه ناتو شرکت خواهد کرد
# 02 آوریل 2024 12:17 (UTC +04:00)

زهاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه برای شرکت در نشست وزرای خارجه ناتو به بروکسل سفر می کند.

به گزارش آپا، وزارت امور خارجه ترکیه در این باره اطلاعاتی را منتشر کرده است.

این بازدید در تاریخ ۳ تا ۴ آوریل انجام خواهد شد. همچنین خاطرنشان شد هاکان فیدان در چارچوب این سفر دیدارهای دوجانبه ای با همکاران خود خواهد داشت.

#
#

عملیات در حال اجرا