جاده بازسازی شده خانکندی - شوشا - لاچین ۹.۲ کیلومتر کوتاهتر از جاده موجود است

جاده بازسازی شده خانکندی - شوشا - لاچین ۹.۲ کیلومتر کوتاهتر از جاده موجود است
# 15 مه 2024 11:03 (UTC +04:00)

نمایندگان رسانه ها از نزدیک با روند ساخت و ساز در بزرگراه خانکندی - شوشا - لاچین آشنا شدند.

دفتر آپا در قره باغ گزارش می دهد که نمایندگان رسانه ها از کار انجام شده مطلع شده اند.

غضنفر صفروف کارمند اداره دولتی راهداری آذربایجان با بیان اینکه جاده جدید احداث شده ۹.۲ کیلومتر کوتاهتر از جاده موجود است گفت: عرض بزرگراه درجه دو فنی به طول کل ۳۴ کیلومتر است و عرض هر خط ۳.۷۵ متر است که در نتیجه حذف تونل های جاده و پیچ های سخت جاده 9.2 کیلومتر کوتاه شده است.

خاطرنشان شد: عملیات عمرانی بزرگراه خانکندی - شوشا - لاچین تا اتمام کار تا پایان سال آینده به سرعت ادامه دارد.

#
#

عملیات در حال اجرا