در ۶ ماهه اول سال جاری اسکان اهالی به خوجالی و خانکندی انجام خواهد شد

در ۶ ماهه اول سال جاری اسکان اهالی به خوجالی و خانکندی انجام خواهد شد
# 10 فوریه 2024 18:19 (UTC +04:00)

در ۶ ماهه اول سال جاری اسکان اهالی به خوجالی و خانکندی انجام خواهد شد.

این را کمیته دولتی پناهندگان و آوارگان در پاسخ به سوال آپا گزارش کرده است.

خاطرنشان شد: در مجموع ۱۰۰ خانوار در ۶ ماهه نخست امسال به خوجالی و خانکندی اسکان داده می شوند.

قرار است ۵۰ خانواده به خوجالی و ۵۰ خانواده به خانکندی منتقل شوند.

#
#

عملیات در حال اجرا