دبیرستان فرانسوی باکو فعالیت خود را متوقف می کند

دبیرستان فرانسوی باکو فعالیت خود را متوقف می کند
# 19 آوریل 2024 14:41 (UTC +04:00)

دبیرستان فرانسوی باکو فعالیت خود را متوقف می کند.

آپا گزارش می دهد که نامه ای در این باره به والدین ارسال شده است.

به گزارش آپا، اداره مدارس این خبر را تایید کرد. علت تعطیلی این دبیرستان مشکلات تجاری بوده است.

#
#

عملیات در حال اجرا