پل مرزی جدید میان ارمنستان و ایران

پل مرزی جدید میان ارمنستان و ایران
# 06 دسامبر 2023 10:00 (UTC +04:00)

ارمنستان و ایران در حال کار بر روی پروژه پل جدید بر روی رود آراز هستند.

به گزارش آپا، کریستینا گالچیان، معاون وزیر امور ارضی و زیرساخت ارمنستان، این موضوع را در مصاحبه با «اسپونتیک ارمنستان» بیان کرد.

به گفته گالچیان، ظرفیت پل موجود دیگر با افزایش ترافیک بار بین دو کشور مطابقت ندارد.

«کارشناسان در حال انجام مطالعات فنی و اقتصادی برای طراحی پل در مرحله بعدی هستند. در حین طراحی، پارامترهای پل فعلی به ویژه ظرفیت آن در نظر گرفته خواهد شد.»

گالچیان گفت: احتمالاً فاز فعال این کار در فوریه سال آینده آغاز خواهد شد.

#
#

عملیات در حال اجرا