بقایای ۷ قربانی نسل کشی خوجالی به خوجالی آورده شد

بقایای ۷ قربانی نسل کشی خوجالی به خوجالی آورده شد
# 31 مارس 2024 11:23 (UTC +04:00)

بقایای ۷ قربانی نسل کشی خوجالی به خوجالی آورده شد.

دفتر آپا قره باغ گزارش می دهد که بقایای ۷ نفر که در حین کاوش در مرکز شهر خوجالی در گورستان دسته جمعی کشف شده و هویت آنها تأیید شده است، در خیابان شهدای خوجالی دفن می شوند.

مقامات، سازمان های غیر دولتی، رسانه ها و نمایندگان مردم در مراسم تشییع جنازه شرکت می کنند.

#
#

عملیات در حال اجرا