پدافند هوایی ارتش آذربایجان مانور آموزشی را برگزار کرد - ویدئو

پدافند هوایی ارتش آذربایجان مانور آموزشی را برگزار کرد - ویدئو
# 18 آوریل 2024 12:40 (UTC +04:00)

بر اساس برنامه آماده سازی سال ۲۰۲۴ مصوب وزیر دفاع، تجهیزات هوانوردی نیروی هوایی آذربایجان پروازهای آموزشی انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری آپا، این خبر توسط وزارت دفاع گزارش شده است.

بر اساس اطلاعات، ابتدا قوانین ایمنی به پرسنل آموزش داده شد. پس از بررسی وضعیت سلامت خلبانان نظامی، پروازهای عملی انجام شد.

مطابق با سناریو، از هواپیماهای سو-۲۵ ام ال و سو-۲۵ برای برخاستن و فرود در طول روز و همچنین خلبانی و مانورهای رزمی دشوار در ارتفاعات مختلف انجام شد.

#
#

عملیات در حال اجرا