پاشینیان پروتکل تحدید حدود امضا شده با آذربایجان را موفقیت بزرگی خواند

پاشینیان پروتکل تحدید حدود امضا شده با آذربایجان را موفقیت بزرگی خواند
# 16 مه 2024 11:33 (UTC +04:00)

نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، پروتکل مربوطه در مورد تحدید حدود مرز با آذربایجان را که روز گذشته امضا شد، یک موفقیت بزرگ خواند.

به گزارش خبرگزاری آپا، نیکول پاشینیان که در جلسه دولت سخنرانی کرد، گفت که سند مذکور اصل اساسی تقویت حاکمیت و امنیت کشور است.

برای اولین بار در تاریخ استقلال، ارمنستان مرز رسمی دارد. پاشینیان گفت: این امر سطح امنیت و ثبات را نه تنها در جهتی که در پروتکل منعکس شده است، بلکه در کل خط مرزی ارمنستان و آذربایجان افزایش می دهد.

رئیس دولت ارمنستان همچنین از فعالیت کمیسیون مشترک تحدید حدود مرزهای ارمنستان و آذربایجان قدردانی کرد.

#
#

عملیات در حال اجرا