از انتقال ۲۸ کیلوگرم مواد مخدر از ایران به آذربایجان جلوگیری شد - عکس

از انتقال ۲۸ کیلوگرم مواد مخدر از ایران به آذربایجان جلوگیری شد - عکس
# 14 ژوئن 2024 13:22 (UTC +04:00)

از انتقال مواد مخدر به خاک کشور جلوگیری شد.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی سرویس مرزی دولتی به آپا، در ۱۳ ژوئن ساعت ۰۴:۲۲، در نتیجه عملیات جستجو توسط نیروهای سرویس مرزی دولتی در قلمرو خدماتی مرزی «گوی تپه» از انتقال ۲۸ کیلو و ۲۸۸ گرم ماری جوانا از جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان جلوگیری شد.

اقدامات عملیاتی و تحقیقاتی ادامه دارد.

#
#

عملیات در حال اجرا