از انتقال ۱۱.۷ کیلوگرم مواد مخدر از ایران به آذربایجان جلوگیری شد - عکس

از انتقال ۱۱.۷ کیلوگرم مواد مخدر از ایران به آذربایجان جلوگیری شد - عکس
# 09 فوریه 2024 16:40 (UTC +04:00)

از انتقال مواد مخدر به خاک کشور جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری آپا، این خبر توسط مرکز مطبوعاتی سرویس مرزی دولتی گزارش شده است.

بر اساس اطلاعات، از قاچاق مواد مخدر از جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان در حوزه یگان مرزی «هورادیز» جلوگیری شد.

در جریان تحقیقات، فرد بازداشت شده آبوشوف الخان، متولد ۱۹۶۷ ساکن کوردمیر شناسایی شد.

در بازرسی از منطقه ۱۱ کیلو و ۷۰۰ گرم مواد مخدر ماری جوانا کشف و ضبط شد.

اقدامات تحقیقاتی ادامه دارد.

#
#

عملیات در حال اجرا