ایروان بسته پیشنهادی بعدی مربوط به توافقنامه صلح را از باکو دریافت کرد

ایروان بسته پیشنهادی بعدی مربوط به توافقنامه صلح را از باکو دریافت کرد
# 21 فوریه 2024 15:57 (UTC +04:00)

ایروان بسته پیشنهادی بعدی مربوط به توافقنامه صلح را از باکو دریافت کرد.

به گزارش آپا، آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ارمنستان، این موضوع را بیان کرد.

گریگوریان خاطرنشان کرد: پیش نویس توافقنامه صلح در آینده نزدیک در نشست وزرای خارجه دو کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین اضافه شد که ارمنستان در ۴ ژانویه سال جاری پیشنهادات خود را در مورد پیش نویس توافقنامه صلح به آذربایجان ارائه کرد و در پایان ماه گذشته نیز سرپرست وزارت امور خارجه آذربایجان قول داد که در هفته های آینده پاسخ داده شود.

#
#

عملیات در حال اجرا