آیدین کریم اف بار دیگر به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در شوشا منصوب شد

آیدین کریم اف بار دیگر به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در شوشا منصوب شد
# 01 آوریل 2024 14:14 (UTC +04:00)

آیدین کریم اف به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری آذربایجان در شهرستان شوشا منصوب شد.

به گزارش آپا، الهام علی اف، رئیس‌جمهور آذربایجان فرمانی را در این خصوص امضا کرد.

این مصوبه از روز امضا لازم الاجرا می باشد.

#
#

عملیات در حال اجرا