آذربایجان کمک بشردوستانه بعدی را به اوکراین ارسال کرد

آذربایجان کمک بشردوستانه بعدی را به اوکراین ارسال کرد
# 08 دسامبر 2023 10:59 (UTC +04:00)

آذربایجان کمک بشردوستانه بعدی را به اوکراین ارسال کرد. بر اساس فرمان رئیس جمهور آذربایجان بخش بعدی تجهیزات الکتریکی در نظر گرفته شده برای ارائه کمک های بشردوستانه به مردم اوکراین امروز ارسال شد.

بر اساس اطلاعاتی که وزارت نیرو به آپا داده است، کمک های بشردوستانه ارسال شده توسط کاروانی متشکل از ۲۰ کامیون از محدوده پارک فناوری سومقایت شامل بیش از ۵۵۱ هزار متر کابل و سیم برق و همچنین ۶ ایستگاه کامل ترانسفورماتور است.

لازم به یادآوری است که بخش های اولیه کمک های بشردوستانه مذکور به مبلغ کل ۷.۶ میلیون دلار آمریکا در ۳۰ اکتبر و ۲۱ نوامبر سال جاری به اوکراین ارسال شد. قرار است قطعات بعدی به زودی ارسال شود.

#
#

عملیات در حال اجرا