اشخاصی که قصد فروش ۶۱ کیلوگرم مواد مخدر وارداتی از ایران را داشتند، بازداشت شدند

اشخاصی که قصد فروش ۶۱ کیلوگرم مواد مخدر وارداتی از ایران را داشتند، بازداشت شدند
# 13 مه 2024 16:46 (UTC +04:00)

اقدامات پلیسی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در کشور ادامه دارد.

آپا گزارش می دهد که این توسط وزارت امور داخله گزارش شده است.

در اقدامات بعدی اداره کل مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در آستارا، خطایی خالقوف و افشین سالایف ساکن روستای سیم، بازداشت شدند. از این افراد و از خودروی سواری خالقوف ۶۱ کیلوگرم ماری جوانا غنی شده با مواد روانگردان و ۴ کارت بانکی مورد استفاده در قاچاق مواد مخدر کشف شد. در تحقیقات مشخص شد دستگیرشدگان با تبانی با شهروند ایرانی که هویت وی در دست بررسی است، اقدام به قاچاق مواد مخدر به داخل کشور کرده و در محدوده روستای سیم اقدام به تهیه ماری جوانا کردند. آنها قصد داشتند مواد را برای منافع مالی به افراد تحویل دهند.

در این خصوص پرونده جنایی تشکیل و اقدامات پیشگیرانه برای دستگیری افراد بازداشت شده انتخاب شد. اقدامات عملیاتی و تحقیقاتی ادامه دارد.

#
#

عملیات در حال اجرا