شروع درگیری میان نیروهای ویژه و معترضان در تفلیس - ویدئو

شروع درگیری میان نیروهای ویژه و معترضان در تفلیس - ویدئو
# 14 مه 2024 17:54 (UTC +04:00)

تنش در خیابان روستاولی، جایی که ساختمان پارلمان در تفلیس قرار دارد، ادامه دارد.

دفتر محلی آپا گزارش می دهد که پلیس در حال حاضر تحت کنترل کامل ساختمان پارلمان است و معترضان به طور کامل از مجاورت ساختمان خارج شده اند.

تعداد زیادی از نیروهای ویژه پلیس و ماشین های آب پاش در منطقه حضور داشتند. معترضان شعارهای مختلفی علیه دولت و همچنین علیه این لایحه سر می دهند.

#
#

عملیات در حال اجرا