رسانه ها: اتحادیه اروپا سیزدهمین بسته تحریم ها علیه روسیه را تصویب کرد

رسانه ها: اتحادیه اروپا سیزدهمین بسته تحریم ها علیه روسیه را تصویب کرد
# 21 فوریه 2024 14:18 (UTC +04:00)

سفرای اتحادیه اروپا سیزدهمین بسته تحریمی علیه روسیه را تصویب کردند.

خبرگزاری آپا به نقل از رویترز گزارش می دهد.

بر اساس اطلاعات، حدود ۲۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مشمول بسته جدید تحریم ها شدند.

همچنین خاطرنشان شد که صنایع جدید در این بسته گنجانده نشده است و فهرست صنایع محدود شده قبلی گسترش یافته است.

#
#

عملیات در حال اجرا