هویتزرهای خودکششی MArG 155 از هند به ارمنستان ارسال می شوند

هویتزرهای خودکششی MArG 155 از هند به ارمنستان ارسال می شوند
# 19 نوامبر 2023 12:30 (UTC +04:00)

هویتزرهای خودکششی MArG 155 به ارمنستان تحویل داده می شود.

به گزارش آپا، این خبر را پورتال Idrw با اشاره به سازنده هندی سیستم های توپخانه "Bharat Forge" گزارش کرده است.

MArG قادر است در زمین های ناهموار کوهستانی کار کند. با توجه به عملکرد فنی پیشرفته آن، ادعا می شود که قابلیت آتش و ضربه را فراهم می کند. اسلحه توپخانه کوهستانی 155 میلی متری با لوله 39 کالیبر برد 24-30 کیلومتر دارد.

MArG بر اساس تجهیزات نظامی Ashok Leyland Mk 4 ساخت هند دارای پنج خدمه است.

#
#

عملیات در حال اجرا