پیتر استانو: اتحادیه اروپا رزمایش نظامی با ارمنستان برگزار نخواهد کرد

پیتر استانو: اتحادیه اروپا رزمایش نظامی با ارمنستان برگزار نخواهد کرد
# 11 دسامبر 2023 10:32 (UTC +04:00)

اتحادیه اروپا قصد برگزاری رزمایش نظامی با ارمنستان را ندارد.

به گزارش آپا، به نقل از «ایزوستیا» پیتر استانو، دبیر مطبوعاتی جوزف بورل اطلاع رسانی کرده است.

استانو تاکید کرد: اتحادیه اروپا امکان برگزاری رزمایش نظامی مشترک با ارمنستان را بررسی نمی کند. اتحادیه اروپا یک اتحاد نظامی نیست، بلکه اتحادیه ارزش های سیاسی و اقتصادی است.

#
#

عملیات در حال اجرا