امروز روز آزادی ملی آذربایجان است

امروز روز آزادی ملی آذربایجان است
# 15 ژوئن 2024 00:00 (UTC +04:00)

۱۵ ژوئن روز آزادی ملی در آذربایجان است.

به گزارش آپا، در ژوئن ۱۹۹۳ وضعیت پیچیده اجتماعی و سیاسی در کشور خطر جنگ داخلی را در آذربایجان ایجاد کرد.

یگان نظامی شماره ۷۰۹ مستقر در گنجه نافرمانی خود را نسبت به وزارت دفاع اعلام کرد. دولت واحدهای نظامی را برای کنترل قیام نظامی به گنجه فرستاد. با این حال در نتیجه سیاست ناکارآمد ابعاد قیام گسترش یافت و

به سطح غیرقابل مدیریت رسید. واحدهای نظامی به سمت باکو حرکت کردند و در راس قیام خواستار تغییر دولت شدند.

وقتی که حزب جبهه خلق آذربایحان و مساوات متوجه شد نمی تواند از خطر جنگ داخلی جلوگیری کند، در آخرین لحظه از شخصیت برجسته اجتماعی و سیاسی رئیس مجلس ملی جمهوری خودمختار نخجوان حیدر علی اف کمک گرفت. حیدر علی اف دعوت مردم و محافل حاکم جمهوری را پذیرفت و در ۹ ژوئن وارد باکو شد. او با به خطر انداختن جان خود به گنجه رفت و مذاکراتی را انجام داد و در نتیجه از گسترش درگیری داخلی جلوگیری شد.

در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۳، حیدر علی اف، به عنوان رئیس رهبر جمهوری آذربایجان شوروی انتخاب شد، و بعد از این تاریخ جدیدی در آذربایجان شروع و تا به امروز ادامه دارد. این روز به عنوان روز آزادی ملی در تاریخ آذربایجان ثبت شد.

۱۵ ژوئن از سال ۱۹۹۸ به عنوان یک جشن ملی گرامی داشته می شود و یک روز غیر کاری است.

#
#

عملیات در حال اجرا