آخرین گروه از زائران آذربایجان را به قصد حج ترک کردند

آخرین گروه از زائران آذربایجان را به قصد حج ترک کردند
# 10 ژوئن 2024 10:40 (UTC +04:00)

آخرین گروه از زائران امروز آذربایجان را به مقصد حج ترک کردند.

وصال جهانگیری، رئیس اداره روابط خارجی دفتر مسلمانان قفقاز و رئیس سامانه الکترونیک حج این مطلب را در پاسخ به سوال آپا گفت.

به گفته وی، آخرین گروه از حجاج ساعت ۰۵:۳۵ باکو با هواپیما حرکت کرده و ساعت ۰۸:۴۵ وارد عربستان می شوند. در آخرین گروه زائران ۱۰۵ نفر حضور دارند.

لازم به ذکر است اولین گروه از زائران ۴ ژوئن آذربایجان را به مقصد حج ترک کردند.

#
#

عملیات در حال اجرا