رئیس جمهور: آذربایجان در دوره ریاست کوپ۲۹ توجه ویژه ای به مشکلات کشورهای جزیره ای کوچک خواهد داشت

رئیس جمهور: آذربایجان در دوره ریاست کوپ۲۹ توجه ویژه ای به مشکلات کشورهای جزیره ای کوچک خواهد داشت
# 13 مه 2024 14:52 (UTC +04:00)

آذربایجان در چارچوب ریاست کوپ۲۹ به مشکلات کشورهای جزیره ای کوچک و کشورهای کمتر توسعه یافته توجه ویژه ای خواهد داشت.

آپا گزارش می دهد که الهام علی اف، رئیس جمهور کشور در ۱۳ مه در جریان پذیرایی از پاتریشیا اسکاتلند، دبیرکل ملت های مشترک المنافع، این را گفت.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: کشور ما آمادگی دارد تا در حل مشکلات آنها مشارکت کند. در این راستا پروژه های همکاری مشترک بین آذربایجان و سازمان ملت های مشترک المنافع و برگزاری نشست ویژه مختص کشورهای جزیره ای کوچک در چارچوب کوپ۲۹ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

#
#

عملیات در حال اجرا