رئیس جمهور الهام علی اف وزیر انرژی رومانی را پذیرفت

رئیس جمهور الهام علی اف وزیر انرژی رومانی را پذیرفت
# 01 آوریل 2024 10:45 (UTC +04:00)

الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان روز اول آوریل با سباستین ایوان بوردوجا وزیر انرژی رومانی دیدار کرد.

خبرگزاری آپا گزارش می دهد که سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور اطلاعاتی در این باره منتشر کرده است.

#
#

عملیات در حال اجرا