وزیر: رئیس جمهور الهام علی اف برای همکاری منطقه ای آذربایجان، گرجستان و ترکیه اهمیت ویژه ای قائل است

وزیر: رئیس جمهور الهام علی اف برای همکاری منطقه ای آذربایجان، گرجستان و ترکیه اهمیت ویژه ای قائل است
# 15 مارس 2024 11:07 (UTC +04:00)

در نتیجه پایان دادن به اشغال نظامی اراضی به رسمیت شناخته شده بین المللی آذربایجان، در ۴ سال گذشته تغییرات تاریخی در وضعیت منطقه رخ داده است.

به گزارش آپا، این مطلب را جیحون بایراموف وزیر امور خارجه در سخنرانی افتتاحیه نشست سه جانبه وزرای امور خارجه آذربایجان، ترکیه و گرجستان گفت.

وی خاطرنشان کرد: آذربایجان با پایان دادن به اشغالگری، پایه های صلح و ثبات را در منطقه پی ریزی کرد.

جیحون بایراموف تاکید کرد: همکاری های اقتصادی منطقه ای موفق بین سه کشور وجود دارد، پروژه های بزرگ اقتصادی با اهمیت منطقه ای و جهانی اجرا می شود و پروژه های اجرا شده به روابط تجاری شرق و غرب کمک می کند.

وی افزود: همکاری موفق بین کشورها نشان دهنده اراده مردم است.

جیحون بایراموف گفت: رئیس جمهور الهام علی اف برای همکاری های منطقه ای آذربایجان، گرجستان و ترکیه اهمیت ویژه ای قائل است.

#
#

عملیات در حال اجرا