نیروگاه های خورشیدی در جبرائیل ساخته می شود

نیروگاه های خورشیدی در جبرائیل ساخته می شود
# 26 ژانویه 2024 13:49 (UTC +04:00)

طی سال گذشته در جبرائیل، زنگیلان و قوبادلی با حضور رئیس جمهور الهام علی اف، مراسم افتتاح در ۹ روستا، یک شهرک و ۳ مرکز شهر در مناطق مختلف مسکونی، مدارس و بیمارستان ها برگزار شد. این مجتمع های مسکونی به بازگشت مردم کمک خواهد کرد.

بر اساس گزارش خبرنگار اعزامی آپا به منطقه، این مطلب را واحد حاجی اف، نماینده ویژه رئیس جمهور در مناطق جبرائیل، قوبادلی و زنگلان و منطقه اقتصادی زنگزور شرقی در جلسه کارگروه بیان کرد.

وی با بیان اینکه قره باغ و زنگزور شرقی یک منطقه انرژی سبز هستند، گفت: حفاظت از محیط زیست اولویت اصلی در کارهای بزرگ مرمت و بازسازی در مناطقی است که از اشغال آزاد شده اند.

وی گفت: کار بزرگی در این راستا انجام می شود. نیروگاه های خورشیدی در جبرائیل ساخته خواهد شد.

#
#

عملیات در حال اجرا