در مقایسه با ۴ ماهه اول سال ۲۰۲۳، ۴.۳ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر در ۴ ماهه امسال تولید شده است

در مقایسه با ۴ ماهه اول سال ۲۰۲۳، ۴.۳ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر در ۴ ماهه امسال تولید شده است
# 07 ژوئن 2024 11:29 (UTC +04:00)

در مقایسه با ۴ ماهه اول سال ۲۰۲۳، تولید ناخالص داخلی تولید شده طی ۴ ماهه امسال ۴.۳ درصد بیشتر بوده است.

به گزارش آپا، صاحبه غفارووا، رئیس پارلمان کشور در نشست امروز مجلس ملی این موضوع را بیان کرد.

رئیس پارلمان گفت: توسعه پویای اقتصاد آذربایجان نیاز به تغییر قوانین مندرج در لایحه بودجه سال ۲۰۲۴ را به منظور انجام وظایف پیش روی دولت ایجاد کرد.

#
#

عملیات در حال اجرا