اولین نمایشگاه کار در مناطق آزاد شده در شهر فضولی برگزار می شود - عکس

اولین نمایشگاه کار در مناطق آزاد شده در شهر فضولی برگزار می شود - عکس
# 17 نوامبر 2023 11:47 (UTC +04:00)

نمایشگاه کار در فضولی برگزار می شود.

دفتر آپا در قره باغ گزارش می دهد که در این نمایشگاه که برای اولین بار در سرزمین های آزاد شده از اشغال برگزار می شود، کارکنان هیئت ویژه رئیس جمهوری آذربایجان، مقامات شعبه استخدام، روسای ادارات، شرکت ها و سازمان ها و نمایندگان مردم شرکت کردند.

حدود ۲۰۰ شغل در بیش از ۲۰ شرکت در نمایشگاه کار وجود دارد. اطلاعات بیشتری در مورد مشاغل مناطق آزاد شده از اشغال وجود دارد.

#
#

عملیات در حال اجرا