نومان کورتولموش: جهان ترک یکی از قدرت های اصلی آینده خواهد بود

نومان کورتولموش: جهان ترک یکی از قدرت های اصلی آینده خواهد بود
# 06 ژوئن 2024 16:17 (UTC +04:00)

«امروز یک سیستم جهانی چندقطبی در حال ساخت است.»

به گزارش آپا، نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ملی ترکیه در سیزدهمین نشست عمومی مجمع پارلمانی کشورهای ترک این را گفت.

وی با بیان اینکه امروز جهان ترک در اوج پیشرفت خود است گفت: یکی از دلایل این امر تغییر نظام موجود جهانی است. امروزه جهان ترک از قدرتی خیره کننده برخوردار است. نکته اصلی این است که بتوانیم از این قدرت استفاده کنیم و نتیجه بگیریم. جهان ترک با انواع فرصت ها و پتانسیل ها پیش روی ماست. گاهی ممکن است فرصت هایی وجود داشته باشد، اما ممکن است اراده سیاسی وجود نداشته باشد. خدا را شکر، امروز وحدت سیاسی و برابری بین کشورهای ترکیه تضمین شده است. جهان ترک یکی از قدرت های اصلی آینده خواهد بود. تقویت جهان ترک یکی از مهمترین نکاتی خواهد بود که صلح جهانی را تضمین می کند. همراه با ۳۰۰ میلیون تورک جهان و دوستان ما از خارج، حمایت خود را در برقراری نظم عادلانه جدید نشان خواهد داد. در یک زمان بسیار کوتاه، شاهد خواهیم بود که مجمع پارلمانی کشورهای ترک با تبدیل شدن مجارستان و جمهوری ترک قبرس شمالی به اعضای اصلی گسترش خواهد یافت.

#
#

عملیات در حال اجرا