تلویزیون دولتی ایران: هیچ تاسیسات هسته ای هدف قرار نگرفت

تلویزیون دولتی ایران: هیچ تاسیسات هسته ای هدف قرار نگرفت
# 19 آوریل 2024 10:06 (UTC +04:00)

صدای انفجار در تبریز شنیده شد و سامانه پدافند هوایی فعال شد.

به گزارش خبرگزاری آپا، خبرگزاری «فارس» در این باره گزارش داده است.

تلویزیون دولتی ایران از سرنگونی چند پهپاد کوچک در حریم هوایی استان اصفهان خبر داد.

به گفته تلویزیون دولتی ایران، هیچ تاسیسات هسته ای در شهر اصفهان هدف قرار نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری «مهر»، ۳ پهپاد کوچک در آسمان اصفهان سرنگون شدند.

#
#

عملیات در حال اجرا