۳۲ سال از فاجعه قاراکند می گذرد

۳۲ سال از فاجعه قاراکند می گذرد
# 20 نوامبر 2023 00:02 (UTC +04:00)

۳۲ سال از سرنگونی بالگرد نخبگان سیاسی آذربایجان توسط نیروهای مسلح ارمنستان می گذرد.

به گزارش آپا، بالگرد نظامی «می ۸» در 20 نوامبر 1991 بر فراز روستای قاراکند منطقه خوجاوند توسط ارامنه سرنگون شد.

در نتیجه سرنگونی این بالگرد ۲۲ نفر از شخصیت های دولتی، نمایندگان دولت، نمایندگان مجلس، خبرنگاران و خدمه آذربایجان کشته شدند.

در میان کشته شدگان توفیق اسماعیل اف وزیر امور خارجه، عصمت غایب اف دادستان کل، مشاور دولت و وزیر امور داخله محمد اسدوف، نمایندگان مجلس واقیف جعفر اف، ولی ممد اف، معاون نخست وزیر ذوالفو حاجی اف، رئیس اداره ریاست جمهوری، روزنامه نگار عثمان میرزا اف، وزیر امور داخلی قزاقستان سایلاو سریکوف، روزنامه نگار تلویزیون دولتی آذربایجان علی مصطفی اف نیز حضور داشتند.

ابتدا رسماً فرض بر این بود که هلیکوپتر در مه سقوط کرده و به صخره اصابت کرده است. اما چند روز بعد تایید شد که این بالگرد توسط ارامنه ساقط شده است.

لیست کامل کشته شدگان هلیکوپتر نظامی «می ۸» در اثر این اقدام تروریستی را ارائه می دهیم:

- توفیق کاظم اوغلو اسماعیل اف - وزیر امور خارجه

- عصمت اسماعیل اوغلو غایب اف - دادستان کل

- محمد نبی اوغلو اسد اف - مشاور امور خارجه، وزیر امور داخله

- زلفی صالح اوغلو حاجی اف - معاون نخست وزیر

- واقیف جعفر اوغلو جعفر اف - نماینده مجلس

- ولی حسین اوغلو ممد اف - نماینده مجلس

- عثمان میرزا حسین اوغلو میرزایف - رئیس شعبه در دفتر ریاست جمهوری

- قربان حسین اوغلو نمازعلی اف - معاون وزیر

- ایقور الکساندرویچ پلاوسکی - دادستان قره باغ کوهستانی

- ولادیمیر ولادیمیرویچ کوالیوف - رئیس اداره وزارت امور داخلی قره باغ کوهستانی

- سرگئی سمیونوویچ ایوانوف - رئیس اداره امنیت ملی برای قره باغ کوهستانی

- نیکولای ولادیمیرویچ جینکین - فرمانده منطقه وضعیت اضطراری

- سایلاو داسوموویچ سریکوف - معاون وزارت داخلی قزاقستان

- میخائیل دیمیتریویچ لوکاشوف - ژنرال سرهنگ

- اولگ نیکولویچ کوچرف - سرهنگ دوم

- رافیق ممد اوغلو ممد اف - دستیار وزیر امور خارجه

- علی مصطفی اوغلو مصطفی اف - روزنامه نگار تلویزیون

- عارف اسماعیل اوغلو حسین زاده - خبرنگار آز تی وی

- فخرالدین ابراهیم اوغلو شهباز اف - فیلمبردار

- ویاچسلاو ولادیمیرویچ کوتوف - فرمانده خدمه هلیکوپتر

- گنادی ولادیمیرویچ دوموف - خدمه هلیکوپتر

- دیمیتری بوریسوویچ یاروونکو - خدمه هلیکوپتر

#
#

عملیات در حال اجرا