کشف سلاح و مهمات در خانکندی

کشف سلاح و مهمات در خانکندی
# 18 آوریل 2024 10:52 (UTC +04:00)

در خانکندی سلاح و مهمات زیادی کشف شد.

این خبر را سرویس مطبوعاتی وزارت امور داخله به خبرگزاری آپا اعلام کرد.

خاطرنشان شد: ۷ قبضه اسلحه خودکار مارک های مختلف، ۲ قبضه کلت کمری، ۷ قبضه اسلحه، ۱ نارنجک، ۶ فندک، ۱۷ شانه فشنگ، ۸۵۰ فشنگ در سایزهای مختلف و سایر مهمات از محدوده شهرستان خانکندی کشف و ضبط شد.

#
#

عملیات در حال اجرا