کشف مواد منفجره ساخت ارمنستان در خوجاوند شد - عکس

کشف مواد منفجره ساخت ارمنستان در خوجاوند شد - عکس
# 19 آوریل 2024 12:25 (UTC +04:00)

تعداد زیادی مواد منفجره در یک ساختمان مزرعه متعلق به یک ساختمان مسکونی واقع در نزدیکی کارخانه شراب سازی در روستای خوجاوند کشف شد.

به گزارش خبرگزاری آپا، این خبر را سرویس مطبوعاتی آژانس مین زدایی جمهوری آذربایجان (آناما) گزارش کرده است.

در طی عملیات انجام شده توسط کارکنان آناما، تعداد زیادی خرج های انفجاری برای ایجاد یک انفجار قوی که شامل مواد منفجره دست ساز، چاشنی های برقی و غیر برقی و همچنین مواد منفجره دست ساز نصب شده با استفاده از نارنجک های دستی د۱ ساخت ارمنستان در منطقه مذکور کشف شدند.

مواد منفجره کشف شده توسط کارمندان آناما خنثی و امنیت منطقه تامین شد.

خاطرنشان شد که مین های زمینی و مواد منفجره دست ساز به طور مرتب در طول عملیات مین زدایی در مناطق آزاد شده یافت می شود. به همین منظور، آناما بار دیگر از شهروندان می‌خواهد که از ورود به مناطق و اماکنی که از امنیت خود مطمئن نیستند، خودداری کنند و به اشیاء ناآشنا دست نزنند.

#
#

عملیات در حال اجرا