کشف اسلحه و مهمات در خانکندی و کلبجر

کشف اسلحه و مهمات در خانکندی و کلبجر
# 08 ژوئن 2024 10:00 (UTC +04:00)

پس از جنگ میهنی و عملیات ضد تروریستی، کارمندان وزارت امور داخله به منظور تسریع روند بازگشت بزرگ و تامین امنیت به انجام وظایف محوله به صورت حرفه ای ادامه می دهند.

به گزارش خبرگزاری آپا به نقل از وزارت امور داخله، ماموران پلیس در تاریخ ۱ تا ۷ ژوئن از شهرستان خانکندی ۱۵ قبضه اسلحه خودکار، ۳ مسلسل، ۲ کلت کمری، ۱۰ تفنگ، ۱۶ نارنجک، ۳ نارنجک انداز، ۱ مین انداز، ۲۰ فندک از منطقه کشف و ضبط کردند. و همچنین ۲ تی ان تی، ۹۰ شانه فشنگ، ۲۵۰۵ فشنگ کالیبرهای مختلف، ۱۰ سرنیزه، ۱ دستگاه دید در شب، ۱ نارنجک، ۲ فندک، ۱ شانه فشنگ، ۱ سرنیزه و ۲ دستگاه ارتباطی از منطقه کلبجر کشف شد.

ماموران انتظامی ۴۲۳ بوته شاهدانه به وزن ۲۳۷ کیلوگرم در محدوده شهرستان خوجالی کشف و منهدم کردند.

#
#

عملیات در حال اجرا