کشف اسلحه و مهمات در خانکندی

کشف اسلحه و مهمات در خانکندی
# 23 فوریه 2024 10:44 (UTC +04:00)

در خانکندی سلاح و مهمات زیادی کشف شد.

این خبر را وزارت داخلی به خبرگزاری آپا اطلاع داده است.

خاطرنشان شد: ۸ قبضه اسلحه خودکار مارک های مختلف، ۳ قبضه کلت کمری، ۱ قبضه مسلسل، ۳ قبضه تفنگ، ۸ نارنجک، ۴۳ شانه فشنگ، ۲۲۹۷ فشنگ با کالیبرهای مختلف و سایر مهمات در شهرستان خانکندی کشف و ضبط شد.

#
#

عملیات در حال اجرا