هویت یکی دیگر از قربانیان گورستان دسته جمعی خوجالی شناسایی شد

هویت یکی دیگر از قربانیان گورستان دسته جمعی خوجالی شناسایی شد
# 01 آوریل 2024 13:24 (UTC +04:00)

هویت یکی دیگر از قربانیان گورستان دسته جمعی خوجالی شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری آپا، دفتر مطبوعاتی دادستانی کل کشور اطلاعاتی در این باره منتشر کرده است.

خاطرنشان شد: تحقیقات در خصوص کشف بقایای دست جمعی که در حین عملیات حفاری در مرکز شهر آزاد شده خوجالی (در مجاورت کارخانه فرش سابق) دفن شده بودند، ادامه دارد.

در بازرسی از بقایای انسانی کشف شده در نتیجه بازرسی و تحقیقات انجام شده در منطقه مذکور مشخص شد که ۱۸ نفر (۴ نفر گمان می رود خردسال هستند) مورد شکنجه های مختلف قرار گرفته اند.

همچنین بقایای انسانی یافت شده با توجه به خصوصیاتشان حداقل ۲۵ سال پیش دفن شده اند.

کمیسیون دولتی زندانیان و مفقودین، شهروندان گروگان گرفته شده توسط دادستانی کل، نهاد حقوقی عمومی «اتحادیه کارشناسی پزشکی قانونی و تشریح پاتولوژی» وزارت بهداشت، آکادمی ملی علوم آذربایجان و کمیته بین المللی صلیب سرخ با حضور در محل حادثه، بررسی های کارشناسی و آزمایشگاهی به منظور تعیین هویت قربانیان بر روی قطعات استخوانی کشف شده تحقیقات ادامه دارد.

در مرحله فعلی از معاینات ژنتیکی پزشکی قانونی که توسط سازمان امنیت کشور انجام شد، هویت یک نفر دیگر از اهالی خانکندی مشخص شد. با این کار هویت ۱۰ نفر از بقایای انسانی کشف شده در گور دسته جمعی مشخص شد.

#
#

عملیات در حال اجرا