در پی انفجار مین در ترتر ۳ نفر مجروح شدند

در پی انفجار مین در ترتر ۳ نفر مجروح شدند
# 02 آوریل 2024 17:07 (UTC +04:00)

در چایلی کند ترتر حادثه انفجار مین رخ داد.

به گزارش خبرگزاری آپا، این خبر در بیانیه مطبوعاتی مشترک وزارت امور داخله، دادستانی کل و آژانس مین روبی جمهوری آذربایجان (آناما) گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، پولاد اسماعیلوف متولد ۱۹۶۹، آرزومان تقی زاده متولد ۱۹۹۲ و المین باقروف متولد ۲۰۰۶ بر اثر انفجار مین در حین چرای حیوانات در منطقه آلوده به مین مجروح شدند.

#
#

عملیات در حال اجرا