وزیر امور خارجه: کالدونیای جدید به دلیل فشار نظامی فرانسه در یک بحران جدی قرار دارد

وزیر امور خارجه: کالدونیای جدید به دلیل فشار نظامی فرانسه در یک بحران جدی قرار دارد
# 13 ژوئن 2024 17:14 (UTC +04:00)

کالدونیای جدید به دلیل فشار نظامی فرانسه در یک بحران جدی قرار دارد.

به گزارش آپا، این مطلب توسط وزیر امور خارجه کالدونیای جدید، میکائیل فارست، در دور «استعمارزدایی، دیلماسی بین‌المللی و نقش ارتباطات در دنیای مدرن» که در قالب ترکیبی و با حضور گروهی از سازمان‌ها برگزار شد، گفته شد.

وی گفت که این وضعیت کشور تنش روانی جدی در افکار عمومی ایجاد می کند.

وی گفت: «ما ملت بسیار کوچکی هستیم. همه مردم با گذشته استعماری باید اجازه داشته باشند از بسترهای مشابه برای رساندن صدای خود استفاده کنند. فرانسه ما را مجبور کرد در شرایط استعماری زندگی کنیم. با این وجود، ما برای حقوق و آزادی های خود مبارزه می کنیم. ما در این مبارزه به حمایت همه کشورها نیاز داریم. من معتقدم که مردم کناک حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند.»

#
#

عملیات در حال اجرا