لزوم استفاده دوباره از ماسک در قزاقستان

لزوم استفاده دوباره از ماسک در قزاقستان
# 09 فوریه 2024 13:38 (UTC +04:00)

به شهروندان قزاقستان مجددا توصیه می شود برای محافظت در برابر نوع جدید عفونت کروناویروس و سرخک از ماسک استفاده کنند.

دفتر آسیای مرکزی آپا با استناد به رسانه های قزاقستان گزارش می دهد که این در دستورالعمل دکتر ایجان اسماگامبتوا، رئیس بهداشت دولتی این کشور آمده است.

در این تصمیم به اهمیت تقویت اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از گسترش بیماری های عفونی منتقله از هوا اشاره شده است.

#
#

عملیات در حال اجرا