پارلمان اسرائیل قطعنامه رد به رسمیت شناختن فلسطین را تصویب کرد

پارلمان اسرائیل قطعنامه رد به رسمیت شناختن فلسطین را تصویب کرد
# 21 فوریه 2024 17:30 (UTC +04:00)

پارلمان اسرائیل قطعنامه ای را تصویب کرد که به رسمیت شناختن یکجانبه کشور فلسطین را رد می کند.

آپا گزارش می دهد که رادیو محلی کان اطلاعاتی را در این مورد پخش کرده است.

بر اساس اطلاعات، کنست (پارلمان اسرائیل) تصمیم کابینه وزیران این کشور مبنی بر رد ایجاد و به رسمیت شناختن یکجانبه کشور فلسطین را تصویب کرد. این سند مورد حمایت ۹۹ نماینده مجلس ۱۲۰ کرسی قرار گرفت.

#
#

عملیات در حال اجرا